Lasteaiad

MARI LASTEAED
Kesklinnas asuva lasteaia eripäraks on rõhk huvitegevusel. Toimuvad tavapärastele muusikatundidele toimuvad rütmikatunnid ja laulustuudio. Tervise-edendust peetakse lasteaias oluliseks, näiteks toidu valmistamisel kasutatakse palju öko- ja mahetooteid. Lasteaia nimekirjas on 110 last.

 

LASTEAED TÕRUKE
Lasteaia eripäraks on suur õueala ja looduslik ümbrus koos spordiväljaku, suusaradade, tervise- ja loodusõpperajaga, ujumisõpetuse 5-7 aastastele, Hea Alguse metoodika kasutamise õppe-kasvatustöös ning tasandus- ja arendusrühma erivajadustega lastele. Õpetajate tööaeg on lapsest lähtuv – organiseeritud tegevuste ajal on rühmas kolm töötajat. Lasteaias on 175 last.

 

AIARÜHMAD VALLA KOOLIDE JUURES

Lasteaiarühmad tegutsevad lisaks Adavere, Lustivere ja Esku-Kamari Kooli juures.


Koolid

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM
Põltsamaa Ühisgümnaasium on ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium, kus õpib ligi 700 õpilast. Kool areneb kiiresti ja on viimastel aastatel läbi teinud ulatusliku digipöörde. Gümnasistidel on võimalus õppida järgmistes suundades: reaal-infotehnoloogia, reaal-loodus, majandus-ettevõtlus ja kultuur-muusika. Lisaks laulu-, tantsu- ja spordiringidele on koolis mitmeid reaalainetel põhinevaid huviringe. Huvilistel on võimalus kaasa lüüa kooli puhkpilliorkestris ja bändides.

 

ADAVERE PÕHIKOOL
Adavere Põhikool asub otse Eesti südames, koosnedes lasteaiast ja 9- klassilisest koolist, mis asuvad vanas väärikas mõisahoones ja selle juurdeehituses. Koolil on suur võimla ning õpilaskodu. Väärtustatakse liikumisharrastust ja individuaalset lähenemist igale lapsele.

 

ESKU-KAMARI KOOL
Esku-Kamari Kool asub kahes Põltsamaa valla külas –Eskus ja Kamaris. Nii Eskus kui ka Kamaris on lasteaed ja kool, Eskus 6-klassiline ja Kamaris  4-klassiline. Eriti väärtustatakse keskkonnaharidust ning koostööd kogukonnaga.

 

LUSTIVERE  PÕHIKOOL
Lustivere Põhikool, mis asub Lustivere küla mõisapargis, koosneb lasteaiast ja 9-klassilisest koolist. Lustivere Põhikool on pikkade  traditsioonidega kool, kus on välja kujunenud kindlad väärtused, toetav keskkond õpilastele ning tugev side kohaliku kogukonnaga.

 

PÕLTSAMAA AMETIKOOL
Väike-Kamari külas asuvas Põltsamaa Ametikoolis saab õppida sõiduautodiagnostiku, sõiduautotehniku, sõidukite pindade hooldaja/rehvitehniku, ehitusviimistluse ja põllumajanduse erialasid.

Huvikoolid

PÕLTSAMAA MUUSIKAKOOL
Muusikakoolis on võimalik õppida mitmeid pille: klaverit, viiulit, kitarri, akordioni, löökpille ja mitmeid puhkpille. Koolis on hinnas rühmaõpe ja koos musitseerimine- tegutsevad ansamblid, bändid, sinfoniettorkester. Igal suvel toimuvad muusikakoolis rahvusvahelised puhkpilli- ning keelpilli- ja kitarrimängijate suvekoolid.

 

PÕLTSAMAA KUNSTIKOOL
Kinnitatud õppekava alusel on Põltsamaa Kunstiseltsi loodud kunstikool andnud 15 aastast kunstiharidust põhikooli õpilastele. Lisaks saavad oma loovust arendada koolieelikud mudilased ja täiskasvanud. Kunstiseltsil on oma savikoda, klaasikoda ja galerii p-Art.

 

PÕLTSAMAA SPORDIKOOL

Spordikoolis tegutsevad jalgpalli, kergejõustiku, maadluse, võrkpalli ja suusatamise treeningrühmad. Trennid toimuvad kaasaegsete võimalustega spordihallis „Felixhall“, mille juures asub ka kunstmuruväljak ja tenniseplats. Felixhalli jõusaali ja väljakuid on võimalik kasutada ka kogukonnal.