Põltsamaa Ühisgümnaasium on alati oodanud lapsevanemaid koostööle nii lapse hariduse omandamisel kui ka kooli arendamisel. Selleks on mitmeid erinevaid võimalusi nt koosolekud, koostöö õpetajaga lapse õppimise toetamisel või koolivälistel tegevustel (ekskursioonid), arenguvestlused, ühisüritused, koolitused, rahuloluküsitlused, kooli toetamine vahenditega jms.

Täiendavaks kootöövormiks võiks olla vanematekogu, kus arutatakse kooli üldise arenguga seotud küsimusi.

Mis võimalusi vanematekogu vanematele annab?

Kuna hoolekogus on ainult neli lastevanemate esindajat, siis vanematekogu annab võimaluse kaasata kooli arengusse rohkem lapsevanemaid. Igaüks saab avaldada arvamust, tuua välja olulisi teemasid ja seeläbi mõjutada uuendusi koolielus.

Oluline on see, et lapsevanemad saavad omavahel kohtuda, jagada laste ja kooliga seotud rõõme ja muresid ning vajadusel leida ühiselt lahendusi. Samuti arutleda erinevatel teemadel, näiteks kas ja kui, siis millist tuge soovivad vanemad koolilt.

Kindlasti aitab vanematekogu parandada ka infovahetust lastevanemate ja kooli vahel ning suurendada avalikkuse teadlikkust koolis toimuvast. Ühiselt ja organiseeritult tegutsedes saavad vanemad kaasa aidata laste koolirõõmu suurendamisele ning tagada õppimiseks ja arenguks sobiva keskkonna. Vanematekogu ei ole selleks, et koolilt nõuda, vaid selleks, et koos koolirahva ja teiste vanematega midagi reaalselt ära teha.

Vabatahtlikku ühendusse on oodatud kõik lapsevanematest huvilised. Hea kui igast klassist oleks vähemalt üks esindaja, kes on ühendavaks lüliks oma lapse klassi vanemate ja vanematekogu vahel.

Vanematekogud tegutsevad mitmete Tartu koolide juures. Ühenduse loomiseks võib inspiratsiooni ammutada 2016. aastal ilmunud kogumikust „Rõõmuga kooli. Kodu ja kooli koostöö käsiraamat“, mis tutvustab kodu ja kooli koostööd Tartu kogukondade ja koolide näitel. Eesti lastevanemate koostöökogemusi leiab ka kodulehelt http://koolilapsevanem.ee/.

Esimeseks võimaluseks on Põltsamaa kooli 100. aastapäeva tähistamisega seotud ideede või ühisprojekti elluviimine. Kui sul on ideid, mõtteid ja kogemusi, siis oled oodatud neid jagama ka Stuudiumi kaudu. Märka seal suhtluses kirja märksõnaga „vanematekogu“, esimene kiri sellel teemal sai postitatud 27. veebruaril.

Sina ja mina ja veel paljud teised kuuluvad ühte kogukonda, milleks on Põltsamaa kooli lapsevanemad. Kuidas Sulle tundub mõte luua Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilaste vanemate ühendus – vanematekogu?

Selleks, et koos mõelda, arutada ja tegutseda, kutsun Sind, hea lapsevanem, esimesele vanematekogu kohtumisele. Külaliena tuleb Tartu Karlova Kooli vanematekogu tegemisi tutvustama Evelin Rätsep. Oled oodatud 19. aprillil kell 18.00 Põltsamaa ÜG-sse Veski tn 5 koolimaja Samsungi klassi.  


PÜGi hoolekogu liige
Annika Kallasmaa

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda