Võhma Linnavolikogu pöördus haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni poole sooviga, saada nõu Võhma linna jaoks optimaalse ühinemispiirkonna kohta.

Kirjas Lõuna-Eesti piirkondlikule komisjonile leiab Võhma, et nende jaoks on kõige atraktiivsem ühineda Viljandi vallaga. Selle ühinemise muudab aga keeruliseks asjaolu, et Võhmal puudub piir Viljandi vallaga.

Võhma ja Viljandi valla vahele jääv Suure-Jaani vald vastas Viljandi valla ühinemiskõneluste ettepanekule eitavalt. Ka Kõo vald otsustas mai lõpus loobuda ühinemiskõnelustest Viljandi vallaga ja peab edaspidi konsultatsioone vaid Põltsamaa ja Suure- Jaani suunal.

Võhma linnavolikogu ja -valitsuse kohtumistel linnaelanikega on domineerima jäänud arvamus, et eelistada tuleks ühinemist Viljandi suunal. Nüüd soovib Võhma linnavolikogu nõu haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlikult komisjonilt, millised võimalused on neil ühineda Viljandi vallaga.

Võhma linn osaleb ka Põltsamaa piirkonna ühinemisläbirääkimistel.

„Antud ühinemispiirkond, eriti juhul kui reaalne ühinemine jääb tänase Jõgevamaa keskseks (Põltsamaa linn ja vald, Pajusi vald ja Puurmani vald), ei ole parimas kooskõlas Võhma linna elanike harjumuspäraste liikumissuundadega, ajalooliste sidemete ja koostöökogemuste poolest ega keskus-tagamaa süsteemiga,“ leiab Võhma linnavolikogu.

Riigihalduse ministri poolt loodud haldusreformi piirkondlike komisjonide  ülesanneteks on esitada ettepanekuid, soovitusi ja hinnanguid haldusreformi läbiviimiseks komisjoni tegevuspiirkonnaga hõlmatud maakondades.

Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni kuuluvad Jõgeva, Viljandi, Tartu, Võru, Põlva ja Valga maavanem, Madis Timpson ja Ave Viks rahandusministeeriumist ning haldusreformi eksperdid  Georg Sootla (Tallinna Ülikool), Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia), Veiko Sepp (Tartu Ülikool).

Fotol Võhma linnavalitsuse hoone (Google)

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda