Eile Põltsamaa kultuurikeskuses toimunud pidulikul õpetajate päeva aktusel tunnustas Põltsamaa Linnavalitsus tänavusi aasta õpetajaid. Tunnustuse pälvisid:

Tõrukese lasteaia sõimerühma õpetaja Ilona Kruuse

Ilona on pühendunud oma tööle, ta on soe, siiras ja sõbralik; toetav, rõõmus ja kannatlik. Lapsevanemad on tema kohta öelnud, et ta teeb „meie pisikeste maandumise suureks saamise teel nii pehmeks, kui see üldse võimalik on”.

Lasteaia Mari õpetaja Rita Mikk

Rita on Lasteaias Mari töötanud juba üle 20 aasta. Tal on lastega head ja sõbralikud suhted. Ta on oma rühma õppe-kasvatustöö ja igapäevaste tegemiste eestvedaja. Mitmel järjestikusel aastal on ta rühmas teinud järjepidevat tööd koolieelikutega, kes kevadeks lasteaeda lõpetades on saavutanud kooliküpsuse. Ta on aktiivne, valmis aruteludes sõna sekka ütlema ja ka ülemajalistes üritustes alati kaasa lööma. Oluliseks väärtuseks peab ta tervist, ka vihmased päevad ei takista lastega õue minemist.

Põltsamaa Muusikakooli õpetaja Kirke  Roosaar

Kirke on seitse aastat õpetanud Põltsamaa Muusikakoolis pilli, mida nimetatakse inimhäälele kõige lähedasema kõlaga pilliks. Ilma selle pillita ei saaks hakkama ükski sümfoonia- ega kammerorkester. Tema ja ta õpilaste kaasa mängimine on pannud kõlama nii Põltsamaa Muusikakooli kammerorkestri, Eesti Muusikaõpetajate Sümfooniaorkestri kui ka Tartu Ülikooli Sümfooniaorkestri esinemised.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetaja Valli Kulu

Valli on uuendusmeelne, loov, hooliv, positiivse ellusuhtumisega õpetaja, kelle jaoks on oluline iga õpilase võimetekohane areng. Õpilased ütlevad, et ta on lahe ja tore õpetaja, sest käiakse palju ekskursioonidel ja õppekäikudel, ta on humoorikas ja kiidab neid palju.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetaja Agne Kosk

Agne toetab süsteemse tagasisidestamise, huvitavate ja mitmekülgsete õppemeetodite ja –tegevuste rakendamise ning  kaasaegse õpikeskkonna loomise kaudu õpilaste individuaalset arengut. Ta on oma täpsuse ja töökusega, abivalmiduse ja empaatiavõimega  õpilastele eeskujuks ja noorte väärtushinnangute kujundajaks. Agne peab oma töös väga oluliseks edasiviivat tagasisidet õpilastele. Ta leiab, et ilma selleta ei ole ühelgi ülesandel mõtet. Õpilased peavad aru saama, mis oli nende töödes hästi ja mida saaks paremini teha ja kuidas.  

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda