Põltsamaa Linnavalitsus müüb reedel. 22. septembril avalikul suulisel enampakkumisel EPT endise spordihoone kinnistu. Kinnistu alghind  on 51 000 eurot ja enampakkumise samm 1000 eurot.

Ostja peab kinnistul asuva hoone võtma kahe aasta jooksul kasutusele vähemalt 75% ulatuses hoone suletud netopinnast (1663,8 m2). Kasutusele võtmise kohustuse rikkumise ja mittetäitmise korral tuleb ostjal tasuda leppetrahv 12 750 eurot.

Enampakkumine toimub 22.09.2017 kell 15.00 Põltsamaa kultuurikeskuses. Osavõtutasu 200 eurot ja tagatisraha 5100 eurot tuleb tasuda Põltsamaa Linnavalitsuse arveldusarvele hiljemalt 21. septembriks.

Kõrgeima pakkumuse teinud pakkuja annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima vastava lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ning talle ei tagastata tagatisraha. Sellisel juhul on enampakkumise komisjonil  õigus teha ettepanek lepingu sõlmimiseks pakkujale, kelle pakkumus on tunnistatud paremuselt järgmiseks.

Kinnistu müügihind kuulub enampakkumise võitja poolt tasumisele ühe kuu jooksul pärast Põltsamaa linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda