Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas Adavere ja Võhmanõmme tänavavalgustuse rekonstrueerimist ning Väike-Kamari ühisvee-ja kanalisatsioonitaristu arendamist.

Adavere ja Võhmanõmme tänavavalgustuste taristu renoveerimiseks sai Põltsamaa vallavalitsus KIKilt 152 676,59 eurot ja Väike-Kamari küla veevärgi arendamiseks 185 000 eurot.

Tänavavalgustusprojekti eesmärk on Adavare aleviku ja Võhmanõmme küla amortiseerunud tänavavalgustuse renoveerimine kogu ulatuses. Tööde käigus paigaldatakse asulatesse energiasäästlikud LED-valgustid koos juhtimis-ja automaatikasüsteemiga. Projekti tegevuste tulemusel tagatakse märgatav energiasääst ja vähendatakse CO2 heidet.

Veevärgiprojekti eesmärgiks on tagada Põltsamaa vallas Väike-Kamari külas nõuetele vastav joogivesi ja reoveekäitlus. Olemasolevad trassid rekonstrueeritakse ja ühendatakse Põltsamaa linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga.

Projektide omaosaluse (tänavavalgustusprojekti puhul umbes 57 tuhat ja veeprojekti puhul ligi 84 tuhat eurot) kaetakse Põltsamaa valla eelarvest. Mõlemad projektid viib ellu Põltsamaa Vallavara OÜ.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda