Teisipäeval, 27. juunil erakorralisele istungile kogunev Põltsamaa volikogu plaanib võtta Põltsamaa Kultuurikeskuse katuse renoveerimiseks ja Pajusi maantee rekonstrueerimiseks 320 000 eurot täiendavat laenu.

Põltsamaa  linna  2017.  aasta  eelarvesse  oli  planeeritud Pajusi mnt rekonstrueerimiseks 700 000 eurot, millest  600  000 eurot kavatseti katta laenuga. Riigihangete tulemusena osutus ehitustöö maksumuseks aga 860 000 eurot ja omanikujärelvalve maksumuseks 15 000 eurot. 

Täismahus  projektijärgseteks  töödeks  on  vajalik  täiendav  finantseering  175  000  eurot,  mille katmiseks on vajalik võtta täiendavat laenu, seisab eelnõu seletuskirjas.

Põltsamaa Kultuurikeskuse katuse renoveerimise maksumuseks kujunes hankel 200 760 eurot. Linna eelarvelistest vahenditest on võimalik katta 55 760 eurot (sh riigieelarveline eraldis 25 000 eurot).

Juhul, kui  töid  ei  teostata  1.  detsembriks  2017,  tuleb  riigipoolne  toetus  tagasi  kanda, teatas linnavalitsus. Tööde teostamiseks on vajalik täiendav laen 145 000 eurot.

Riigihangete tulemusena on vajalik tööde teostamiseks võtta täiendavat laenu kokku 320 000 eurot.

„Täiendava laenu vajadus on tingitud asjaolust, et täiendavate rahaliste vahendite taotlemine riiklikest toetusmeetmetest ei leidnud rahuldamist,“ seisab seletuskirjas.

Kohaliku  omavalitsuse  üksuse  finantsjuhtimise  seaduse alusel  võib  kohaliku omavalitsuse  üksuse  netovõlakoormus  ulatuda  kuni  60%-ni  vastava  aruandeaasta  põhitegevuse tuludest. 

Vastavalt  Põltsamaa Linnavolikogu  poolt  kinnitatud  eelarvestrateegiale  on vaba netovõlakoormuse maht 2017. aastal 1 024 720 eurot. Sellest 600 000 eurot on võetud laenu Pajusi mnt rekonstrueerimiseks. Et mahtuda seaduse raamidesse, on linnal võimalik eelarvestrateegia kohaselt võtta laenu veel kuni 424 720 eurot.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda