Pajusi valla, Puurmani valla, Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemise eelarve töörühm kutsub teisi töörühmi üles kasinusele.

25. aprillil toimunud eelarve töörühm arutas 2018. aasta eelarve koostamist ja leidis, et nelja omavalitsuse ühinemine toob endaga kaasa tulude mõningase vähenemise. Ära jäävad omavahelised arvlemised, kaevandustasud vähenevad, Puurmani piirkonda mõjutavad haldusreformi käigus lahkuvad külad.

“Täiendav laekumine võiks tulla maamaksu arvelt, kui volikogu maamaksumäära tõstab,” leidis eelarve töörühm.

Ühendomavalitsuse kulusid vaagides otsustas töörühm, et eelarve kulude pool pannakse paika väga konservatiivselt.

Jagades soovitusi teistele töörühmadele, märkis eelarve töörühm, et Põltsamaa uut vallavalitsuse struktuuri koostades tuleb olla väga ratsionaalne ja lähtuda sellest, et uute ametikohtade loomiseks raha ei ole. Peab toimuma spetsialiseerumine.

Palgatõusu osas arvestatakse  riigi poolt prognoositud 6% kasvuga. Samuti tuleb töörühmadel järgmise aasta eelarvet planeerides arvestada majanduskulude suurenemisega.

Eelarve töörühm koguneb uuesti 10. mail. Kohtumisel analüüsitakse teistelt töörühmadelt laekunud infot ja täpsustatakse eelarvet.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda