Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse MTÜ, kes esindab läbirääkimistel jäätmevedajatega Pajusi, Puurmani ja Põltsamaa valda tuli vastu AS Ragn Sells taotlusele ja nõustus ettevõtte poolt välja pakutud 25% hinnatõusuga. Uued hinnad hakkavad neis omavalitsustes kehtima 1. juunist.

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse MTÜ viis 2015. aastal läbi riigihanke, mille tulemusena on 1. maist 2016 – 30. aprillini  2019 ainuõigus vedada Pajusi, Puurmani ja Põltsamaa vallas  segaolmejäätmeid Ragn-Sells AS-il. Hanke tulemusena on jäätmete kogumise ja käitlemise maksumus käibemaksuta 6,40 eurot 1m3.

2016. aasta lõpus esitas Ragn Sells jäätmehoolduskeskusele taotluse hinnamuutuseks.

Ettevõtte hinnangul ei olnud tal riigihanke pakkumuse koostamise ajal 2015. aastal võimalik arvestada kütuse hulgihindade prognoositust suurema tõusuga, AS Eesti Energia Iru Elektrijaama tingimuste ulatusliku muutumisega ning Väätsa prügila vastuvõtuhinna tõusuga 2017. aastal.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus nõustub taotluses esitatud seisukohtadega ning peab teenustasu tõstmist põhjendatuks.

„Prügilate infolehtedel avaldatud segaolmejäätmete vastuvõtuhinnad on 2017. aastal veelgi kõrgemad kui taotleja on neid oma taotluses näidanud,“ leidis jäätmehoolduskeskuse juhatus. „Iru Elektrijaama esindaja on vestluses kinnitanud taotleja argumentide vastavust.“

Juhul kui MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus oleks lükanud prügivedaja taotluse tagasi, oleks sattunud ohtu hankeleping. Uus hange tähendanuks ilmselt senisega võrreldes veelgi kallimat prügivedu.

„Eesti kohalikes omavalitsustes läbiviidud uued hanked ja omavalitsuste poolt avaldatud 2017. aastal kehtima hakkavad korraldatud jäätmeveo jõustunud hinnad on kõrgemad kui taotletav hinnatõus,“ märkis juhatus.

Hinnatõusu tulemusena on 1. juunist jäätmete kogumise ja käitlemise maksumus Pajusi, Puurmani ja Põltsamaa vallas käibemaksuta 8,00 eurot 1m3.

Vaata 1. juunist kehtima hakkavat hinnakirja!

Foto on illustratiivne

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda