Politsei- ja Piirivalveamet saatis Põltsamaa Linnavalitsusele märgukirja, milles juhib tähelepanu ebakõlale Põltsamaa linna liikluskorralduses.

Politsei sõnul puudub Põltsamaa linnas Võhma-Põltsamaa teelt Kuningamäe tehiskünka juurde suunduval teel asula algust ja asula lõppu tähistav liikluskorraldusvahend.

"Varasema praktika kohaselt on esinenud väärarusaamu mille aluseks on olnud juhi teadmatus asula teel liikumise kohta. Nimelt on võimalik eelnimetatud teed mööda siseneda Põltsamaa linna selliselt, et sõiduki juhtidel puudub informatsioon asulasisesel teel viibimisest," märkis Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Sõmera.

Politsei palub linnavalitsusel vaadata üle kirjeldatud teelõigu liikluskorraldus ja viia sisse vajalikud muudatused.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda