Põltsamaa Linnvalitsus ei pea mõistlikuks hooldekodule kasutuses olevate kinnistute hoonestusõiguse lepingu lõpetamist ning kinnistute müüki AS Lõuna-Eesti Hooldekeskusele.

Märtsi teisel poolel saatis AS Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juhatuse esimees Vambola Sipelgas Põltsamaa linnavalitsusele ja volikogule kirja, milles palus linnal müüa neile Viljandi mnt 2b ja Viljandi mnt 2c kinnistud.

Sipelga sõnul seati neile kinnistutele Põltsamaa Linnavalitsuse poolt pikaajaline hoonestusõigus AS Lõuna-Eesti Hooldekeskuse  kasuks, kelle kohuseks oli projekteerida, ehitada ja tööle rakendada ca 150 klienti teenindav üldhooldekodu.

„Projekteerimise ja ehitustööd lõpetati 2015 a. detsembrikuus. Tänaseks töötab hooldekodu täisvõimsusel. Seega on hoonestaja oma ülesanded täitnud. Teeme ettepaneku müüa nimetatud kinnistud meile võimalusel maksustamishinnaga,“ märkis Sipelgas.

Põltsamaa Linnavalitsus ei pea hetkel mõistlikuks hoonestusõiguse lepingu lõpetamist ja kinnistu võõrandamist.

Oma vastuses märgib abilinnapea Aivar Aigro, et hooldekodu käsutuses olevad kinnistud sai linn munitsipaalomandisse 2007 ja 2013. aastal. Maareformi seaduse kohaselt võib  kohalik omavalitsus munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbega maad võõrandada vaid riigi loal.

Juhul kui linn peaks täna müüma AS Lõuna Eesti Hooldekeskusele hooldekodu käsutuses olevad maatükid, tuleks tal maareformi seaduse kohaselt maksta müüdud maa eest 2023. aastani riigile hüvitist.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda