Põltsamaa Linnavolikogu kinnitas eilsel istungil Põltsamaa Ühisgümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2022, mis näeb muuhulgas ette seniste õppehoonete vahetust.

Kool soovib renoveerida gümnaasiumiastme õppetööks Lille 2 õppehoone, kus täna paiknevad põhikooli 1.-6. klassid. Põhikool soovitakse aga koondada Veski tänava õppehoonesse, mis on hetkel gümnaasiumi käsutuses.

Lisaks soovib kool renoveerida internaadihoone, et majutada sinna IT ja küberkaitse õppesuuna õpilasi vabariigi eri paigust.

Põltsamaa Ühisgümnaasium haldab ja viib läbi õppetööd kokku neljas koolihoones: Lille tn 2 (1.–6. klassid), Veski tn 5 (1.–12. klassid), Kuuse tn 1 (poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse maja) ja Lille tn 2 a (õpilaskodu, kus asuvad ka väikeklassid, logopeedi ja psühholoogi tööruumid).

Põltsamaal õpivad õpilased põhiliselt kahest maakonnast, õpilasi on kokku 25 omavalitsusest. PÜG on suuruselt teine kool Jõgeva maakonnas. 2016/17. õppeaastal on koolis 671 õpilast. Koolis on 31 tavaklassi ja 2 väikeklassi.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda