Tööinspektsioon lõpetas 1. aprillist nõustamisbüroo tegevuse Põltsamaal Lossi 47 asuvates päevakeskuse ruumides.

„Bürooruumi tasuta kasutamise lepingu erakorraline lõpetamine on seotud meie sisemiste ressursside ümberkorraldamisega ning keskendumisega nõustamistegevustele e-kirja ja telefoni teel,“ teatas Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes Apo Oja.

Oja sõnul on Tööinspektsioon jõudnud järeldusele, et asutuse kliendid eelistavad just neid impersonaalseid suhtluskanaleid vahetule kontaktile nõustajaga ja büroosse kohale tulemisele.

„Seda arvamust on toetanud ka läbiviidud nõustamistegevuse kliendi rahulolu-uuringud ning regulaarselt kogutav statistika külastuste kohta, mistõttu näeme et nõustamisbüroo tegevuse jätkamine Põltsamaa linnas ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik ega ka vajalik,“ märkis Oja.

Tööinspektsiooni nõustamiskontseptsiooni muudatus ei puuduta ainult Põltsamaa linna. Asutus on saatnud sarnase sisuga teated ka teistele Eesti omavalitsustele, kus lõpetatakse nõustamisbüroo teenuse osutamine ja bürooruumi kasutamine samadel alustel.

Fotol Põltsamaa päevakeskus

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda