Põltsamaa Vallavolikogu kehtestas 23. märtsil vaidlust tekitanud Rehe katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise algataja on Põltsamaa Vallavalitsus ja sellest huvitatud isik on Farm In Productions OÜ.

Rehe kinnistu detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse jagamine ja osaline sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast tootmismaaks. 20,21 hektari suurusele planeeringualale soovib OÜ Farm In Productions rajada õlikultuuride töötlemise tehase.

Katastriüksuse eelnõu oli avalikul väljapanekul mullu kevadel. Toona esitas Malle Jaanikesing Mõhküla elanike nimel selle kohta vastuväited ja blokeeris edasise detailplaneeringu menetluse. Vaidlus jõudis lõpuks Jõgeva maavanema lauale, kes andis 3. veebruaril Rehe katastriüksuse detailplaneeringule omapoolse heakskiidu.

Maavanem on seisukohal, et detailplaneeringu koostamisel on huvitatud osapooled saanud piisavalt kaasa rääkida, planeering on kooskõlastatud asjaomaste riigiasutustega ning selle menetlusse on kaasatud puudutatud isikud.

Kuna vaidlused kujunesid oodatust pikemaks, esitas Farm In Productions OÜ 6. juulil 2016 Imavere Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks Imavere külas Tööstuse katastriüksusel.

Imavere Vallavalitsus võttis detailplaneeringu vastu eelmise aasta 6. detsembril. Kuu aega hiljem vaidlustas selle planeeringuala naaber AS Johnny. Ettevõte, keda esindab advokaadibüroo RASK, tõi esile mõned tehnilised puudused Imavere valla asjaajamises.

Erimeelsused lahendati 19. jaanuaril Imavere vallamajas toimunud ümarlaual.

27. veebruaril teatas kuut piimatootjat ühendav OÜ Farm In Productions et rajab esialgu Jõgevamaale Mõhkülla plaanitud rapsitehase lähedalasuvasse Imaveresse, kuna Mõhküla kinnistu puhul on ehituslubade taotlemise protsess jäänud venima.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda