20.  märtsil  algab  ja    31.  märtsil    kell  15.00  lõpeb  Leaderi  meetme  taotlusvoor  2017.  aasta  rakenduskava  alusel.    Oma tegevustele saavad toetust taotleda nii Põltsamaa valla, Pajusi valla kui ka Puurmani valla MTÜd, sihtasutused kui ettevõtted.

Avatud on ettevõtlusmeede, kogukondade meede ja  maakondlike projektide ning koolituste meede. Ettevõtlusmeede  ja kogukondade meede jagunevad omakorda veel ühisprojektide meetmeks ning investeeringute meetmeks.

Ühisprojektide meetmetest saavad nii ettevõtted kui vabaühendused taotleda  toetust ühistegevusteks,  mis  kestavad  vähemalt  kaks  aastat  ja  kus osaleb vähemalt kaks partnerit.

Ühistegevuste meetme maksimumsummad sõltuvad projekti kestvusest: 24 – 35 kuud kestva projekti maksimumtoetus on 10 000 eurot, 36-47 kuud kestva projekti maksimumtoetus 15 000 eurot ja 48 kuud kestva projekti puhul saab kohe taotleda kuni 20 000 eurot.

Investeeringute meetmetest saavad ettevõtted taotleda toetust seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, ökoloogilise jalajälje vähendamiseks, tootmise arendamiseks, turismivaldkonna  ettevõtluse  arendamiseks  jne. 

Investeeringute meetmetest saab taotleda toetust kuni 35 000 eurot. Suuremate summade korral otsustab Jõgevamaa Koostöökoja  üldkoosolek,  kas  toetatav  investeering  on  piirkonna  jaoks piisavalt oluline.

Kogukondade  investeeringud  on  mõeldud  kogukonnateenuste  arendamiseks,  külakeskuste  korrastamiseks,  puhkemajanduse  infrastruktuuri  rajamiseks,  piirkonna jaoks vajalike teenuste arendamiseks jne.

Maakondlike projektide ja koolituste  meetmest saab taotleda ettevõtete koolitusi, aga ka toetust tegevusteks, mis tutvustavad maakonda üle Eesti või kaasavad kogu maakonnast teatud sihtgruppi (noori, kalamehi vms).

Investeeringute  meetmetes  ja  kogukondade  ühistegevuste  meetmes  toimub  taotlemine  kolme  piirkonna  põhiselt  –  igal  Jõgevamaa piirkonnal on oma eelarve. Maakondlike projektide (maksimumtoetus 30 000 eurot) ja ettevõtluse ühisprojektide meetmesse saab taotlusi esitada maakonna üleselt.

Taotlemise  protsess  on  sarnane  eelmisele  aastale.  Taotlus  tuleb esitada läbi vana e-pria keskkonna perioodil 20.-31. märts. Taotluste vastuvõtt lõpeb 31. märtsil kell 15.00. Varem või hiljem laekunud taotlusi ei arvestata.

Täpsema info taotlemise tingimuste kohta leiate Jõgevamaa Koostöökoja veebilehelt www.jogevamaa.com.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda