Pajusi valla mõlemas lasteaias on kohatasu suurus praegu 3,20 eurot. Sellises määras on kohatasu püsinud  Aidu Lasteaed-Algkooli lasteaias 1. jaanuarist 2001 ja Pisisaare Algkooli lasteaias 1. oktoobrist 2008.

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks ehk niinimetatud kohatasu suuruseks olla kuni 20 protsenti valitsuse kehtestatud palga alammäärast, st et kohatasu suurus ei tohi 2017. aastal olla suurem kui 94 eurot. Lasteaia kohatasu kehtestab seaduse järgi vallavolikogu.

16. veebruaril 2017 võttis Pajusi Vallavolikogu vastu määruse nr 46 „Koolieelse lasteasutuse kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord", millega kehtestatakse Pajusi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määraks seitse (7) eurot ühe lapse kohta kuus.

Määrus jõustub  1. aprillil 2017.

Pajusi valla lasteaiad on ka pärast kohatasu tõusu kõige soodsama kohatasuga lasteaiad Põltsamaa piirkonnas.

 

Fotol Aidu lasteaed-algkool (Pajusi valla FB)

 

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda