Põltsamaa Ühisgümnaasium korraldab 28. veebruaril kell 18.00 Veski õppehoone aulas infopäeva sügisel kooliteed alustavate laste vanematele.

„2.-16. märtsini palume tuua kooli kantseleisse (Veski t 5) 1. klassi astumise taotlused, kuhu märkida ka õppesuund,“ teatas 1.-6.kl õppealajuhataja Riina Valdmets.

Lapsi ja vanemaid oodatakse kooliga tutvuma  6. aprillil  ja 27. aprillil  kell 17.00 Lille t õppehoonesse. Selleks ajaks on tehtud ka klasside eelkomplekteerimine. Lastega tegelevad nende õpetajad, vanematega vestlevad õppesuundade juhid, kooli psühholoog, kooliõde.

Täiendav info: Õpilase Põltsamaa Ühisgümnaasiumisse vastuvõtmise üldised ingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

1. klassi astumise taotluse vormi saab kooli kantseleist või kooli veebilehelt

Lisaks taotlusele tuleb esitada:

1) lapse  isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
2) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
3) õpilaspiletipildi, kui vanem taotleb õpilaspiletit;
4) tervisekaardi ametlikult kinnitatud väljavõtte (pärast lasteaia lõpetamist juuni alguses) ;
5) koolivalmiduskaardi, mille on väljastanud lasteaed (pärast lasteaia lõpetamist juuni alguses).

Dokumentide ärakirja saab kinnitada kooli sekretäri juures. 

Kui  vanem esitab digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse, siis ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti.

 

 

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda