Liiklusohutuse audit möönab, et Adavere aleviku vahelise lõigu rekonstrueerimisel on suhtutud liialt "peatee-keskselt" ja jäetud tähelepanuta mitmed uue teega seotud ohud.

Auditi koostanud inseneribüroo OÜ Stratum märgib kokkuvõttes, et Maanteeamet on töö tellijana suhtunud hooletult sellesse, mis jääb põhimaantee servast kaugemale.

„Eriti annab see tunda pimedal ajal. Liiklusohutuse alased probleemid ei lõppe ega alga maantee tugipeenra servas. Arvestada ja panustada tuleb ka sellesse, mis tugipeenra servast kaugemal on,“ seisab auditis.

Teine mulje pimedal ajal tehtud välitööde käigus on see, et kõvasti on vaeva nähtud puuokste valgustamisega. „Üks valgustuspost on suudetud paigaldada isegi okste vahele – oksad on ülaltpoolt kenasti valgustatud,“ seisab auditis.“

Liiklusohutuse audit on maanteeameti tellimusel koostatud 2016. aasta sügisel. Ühtekokku tuvastas OÜ Stratum rekonstrueeritud Adavere maanteelõigul 15 puudust, millest kolme puhul hinnati liiklusohutuse riskitaset suureks. Ülejäänud olid väiksema riskiastmega.

Suureks ohuks jalakäijatele hindas audit seda, et jalakäijad ületavad teed endiselt vanast kohast. Vana harjumust toetab tee valgustus, mis suunab jalakäija vanale ülekäigukohale. „Valgustada tuleb see tee, mis suundub teeületuskohale ning vana tee koos valgustusega tuleb likvideerida,“ märgib audit.

Üks suuremaid ohte seondub ka vähese maantee-äärse valgustusega. Kuna pargi tee on valgustamata, siis võivad põhimaantee servas liiklevad inimesed põhjustada liiklusohtlikke olukordi.

Maanteeamet plaanib auditis toodud puudused kõrvaldada selle aasta jooksul ning tellib uue olukorra kaardistamiseks järelhindamise.

Foto: OÜ Stratum

 

Tutvu auditiga SIIN!

 

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda