Põltsamaa soovib naaberomavalitsuste abiga taotleda riigi tuge Põltsamaa lasteaia Tõruke energiatõhususe suurendamiseks.

Põltsamaa linn soovib Tõrukese energiatõhususe suurendamiseks taotleda toetust lasteaiahoonete energiatõhususe suurendamise riiklikust meetmest. Sellest meetmest saavad raha taotleda vähemalt 5000 elanikuga omavalitsused või omavalitsused, kus haldusreformi tulemusena hakkab elama üle 5000 elaniku.

Tõrukese energiatõhususe suurendamine on osaks Pajusi valla, Puurmani valla, Põltsamaa valla ja Põltsamaa linna vahel ühinemiskõnelustel kokku lepitud prioriteetsete investeeringute kavast aastateks 2017-2021.

Selleks, et linn saaks taotleda riiklikust meetmest toetust, peavad selle heaks kiitma ka Pajusi valla, Puurmani valla, Põltsamaa valla volikogud. Otsust naabritelt ootab Põltsamaa Linnavalitsus 1. märtsiks.

Lasteaed Tõruke avati kasutuseks 9. detsembril 1983. aastal majanditevahelise lastepäevakoduna. Vastavalt linna eelarvelistele võimalustele on teostatud hädavajalikke renoveerimistöid – 2002. aastal vahetati aknad, mis tänasel päeval vajavad uuesti väljavahetamist, 2012. aastal renoveeriti katus, 2013. aastal vahetati välja välisuksed ja 2014. aastal renoveeriti elektripaigaldised.

"Kõige kriitilisemas olukorras on välissein, kus kohati on krohvikiht murenenud ja seetõttu lastele ja töötajatele ohtlik," seisab otsuse-eelnõu seletuskirjas. "Välisseintes esineb pragusid ja kohati paistab läbiroostetanud seinaarmatuur."

Tõrukeses käis 01.10.2016 seisuga 182 last, kellest 91 ehk 50% on väljastpoolt Põltsamaa linna, sh Põltsamaa vallast 52 (28,57%), Pajusi vallast 13 (7%), Kolga-Jaani vallast 4 (2,2%), Kõo vallast 2 ja Koigi vallast 2.

Lisaks tavarühmadele on lasteaias avatud rühmad erivajadustega lastele (sobitus-, tasandus- ja arendusrühm). Erivajadustega laste rühmades käib 18 last, kellest 44,44% on kantud teiste omavalitsuste rahvastikuregistrisse Koigi vallast, Kolga-Jaani vallast, Kõo vallast ja Põltsamaa vallast. Nõudlus erivajadustega laste lasteaiakohtade järgi piirkonnas kasvab aasta-aastalt.

Parandusmeetmete maksumus koos käibemaksuga on hinnanguliselt umbes 600 000 eurot. Lõplik hind selgub hangete läbiviimise tulemusena.

Planeeritavate rekonstrueerimistööde alternatiiviks on uue lasteaia ehitamine. 2016.-2017. aastal ehitatud või ehitatavate lasteaiahoonete maksumusi analüüsides võiks Põltsamaale uue lasteaia rajamine maksta 3,5-5 miljonit eurot sõltuvalt kasutatavatest energiatõhususe meetmetest.

Kahjuks aga puuduvad käesoleval Euroopa Liidu rahastusperioodil omavalitsustele toetusmeetmed uute lasteaiahoonete ehituseks. Arvestades Põltsamaa piirkonna omavalitsuste rahalist võimekust, ei ole hetkel mõeldav uue lasteaia ehitamine ka oma eelarvest.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda