Muinsuskaitse eraldas Uue-Põltsamaa mõisa peahoone eskiisprojekti koostamiseks ja esmasteks avariitöödeks 25 000 eurot ning Pajusi mõisa teenijatemaja avariitöödeks 15 000 eurot.

Restaureerimistoetuse eesmärk on eraomanike toetamine nende valdusesse kuuluvate kinnismälestiste säilitamisel ja restaureerimisel, samuti muinsuskaitsealaste uuringute, eritingimuste ja projektide koostamisel.

Taotluste hindamise aluseks on mälestise kultuuriline, arhitektuurne ja ajalooline väärtus, oluline on ka avalikkuse ligipääs mälestisele ja selle praegune kasutusfunktsioon. Veel arvestatakse hindamisel planeeritavate tööde teostatavust ehk mälestise seisukorda ja kavandatavate tööde vastavust mälestise säilimise tagamisel ning plaanitavate tööde mõju mälestisega seotud piirkonnale laiemalt.

Muinsuskaitseamet määras eraomandis olevate kinnismälestiste restaureerimistoetusteks üle Eesti ühtekokku 641 197 eurot. Lisaks eraldati 65 679 eurot väärtuslike detailide uurimiseks, restaureerimiseks ja konserveerimiseks. Kokku määrati toetus 84 mälestise omanikule.

2017. aasta taotlusvooru esitati kokku 182 taotlust summas 2 773 939,18 eurot.

Foto: Väino Valdmann (Wikimedia Commons)

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda