Nii Pajusi kui ka Puurmani vallavolikogud on jaanuarikuus ühe päevakorrapunktina otsustamas Jõgeva valla koosseisu minevate külade piiride muutmist.

Pajusi vald on Jõgeva vallale loovutamas Kaave küla. Kui soovitakse külasid üle anda teise omavalitsuse koosseisu, on vaja tagada, et küla piir ei lõikaks maaüksusi.

Kaave küla üleandmise menetluses selgus, et Kaave küla piir poolitab Põltsamaa metskond 15 maaüksuse ning seetõttu tuleb enne küla üleandmist muuta Kaave küla ja Vägari küla lahkmejoont ja läbi viia lahkmejoonte muutmise menetlus.

Kaave küla pindala väheneb ja Vägari küla pindala suureneb lahkmejoonte muutmise menetluse käigus 21,53 ha võrra.Pajusi Vallavolikogu algatas lahkmejoonte muutmise 8. detsembril 2016. Lahkmejoonte muutmise otsuse eelnõu kohta avalikustamise perioodil ettepanekuid, arvamusi ja proteste ei esitatud.

Pajusi vallavolikogu kogunes eile ja otsustas taotleda riigilt Kaave küla ja Vägari küla lahkmejoone muutmist.

Puurmani vallavolikogu koguneb teisipäeval, 24. jaanuaril, et algatada Jõgeva valla koosseisu minevate Härjanurme küla, Jõune küla, Pööra küla ja Saduküla lahkmejoone muutmine.

Kuna Härjanurme küla, Jõune küla, Pööra küla ja Saduküla  piirid lõikavad väga paljusid maaüksusi, siis tuleb külade lahkmejooni muuta ning läbi viia lahkmejoone muutmise menetlus.

Maa-ameti poolt on välja töötatud uus kaart nelja küla lahkmejoone muutmiseks. Härjanurme küla praegune pindala on 20,19 km2, uue kaardi alusel on pindala 20,61 km2. Jõune küla praegune pindala on 11,47 km2, uue kaardi alusel on pindala 11,44 km2. Pööra küla praegune pindala on 14,47 km2, uue kaardi alusel on pindala 15,13 km2. Saduküla praegune pindala on 7,14 km2, uue kaardi alusel on pindala 7,32 km2.

Puurmani valla külade piiri muutmisega seoses tuleb külade lahkmejoont muuta 138 katastriüksuse osas.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda

Kommentaarid  

#1 mina 2017-02-16 15:58
ei enam Pajusi vallale ma maksu maksa,saime Põltsamaalt 2000 penskarit juurde ja kogu lugu,Nato võiks seal hoopis lennukitelt laske harjutusi teha.
Tsiteeri