Neil päevil ilmus 2017. aasta esimene Puurmani vallaleht, kus vallavanem Margus Möldri ja vallavolikogu esimees Aare Järvik hindavad ka haldusreformi mõju Puurmanile.

"Alates 2017. aasta omavalitsuste valimistest on meie vallarahvast teenindamas Põltsamaa vald ning vallamaja paikneb Põltsamaa linnas. Puurmani vallamajast saab teenuskeskus, kus kodanikele kõige vajalikumad teenused tagatakse," kirjutab Möldri. "Kindlasti jääb vallamajja sotsiaalteenuseid pakkuv ametnik, erinevate registritega tegelev spetsialist ja piirkonna arendus- ja majandusküsimustega tegelev ametnik. See viimane peab tagama infoliikumise Puurmani ja Põltsamaa vahel, et tekkinud probleemid saaksid kiire lahenduse ja tagatud oleks ka arendustegevused.“

Möldri osutab ka sellele, et haldusreformi tulemusena kaotavad mitmed tänased ametnikud oma positsiooni ja peavad tulevases vallavalitsuses täitma teistsuguseid ülesandeid või sootuks uue töökoha leidma.

„Samas on teada, et esimestel aastatel püütakse teenistujate koosseisu piisavalt suurena hoida, et oleks võimalik vähemvalulikult ellu viia muudatused,“ kirjutab ta.

Ka Järvik osutab muutustele nii teenuste korralduses kui ametnike töös, kuid lubab, et ka uus ühendvald seisab hea Puurmani rahva eest.

„Ees ootab tõepoolest nn. peenhäälestamise aasta, mil vallavalitsuse ja –volikogu peamisteks ülesanneteks on valmistumine ühinemiseks,“ kirjutab volikogu esimees. „Dokumentatsiooni, kordade, eelnõude, määruste ühtlustamine, mille alusel omavalitsus tegutseda saab, on suur ja täpne töö. See on suur väljakutse, pisut hirmutavgi, kuid anname omalt poolt kõik, et asjad laabuksid. Soovin teile kõigile mõistmist, sest uued korraldused pole alati koheselt selged ja arusaadavad, kuid olen kindel, et otsused on pikemas tulevikus ikka meie inimestele mõeldud.“

Loe värsket Puurmani vallalehte!

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda