AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodu suletakse praeguste plaanide kohaselt 2018. aasta lõpuks ning selleks ajaks saavad kõik hooldekodu elanikud endale uued kodud.

Täna elab Võisiku kodus 283 ööpäevaringset erihoolekandeteenust vajavat inimest, neist 16 liitpuudega. "2016. aastal on meilt erinevatel põhjustel lahkunud 67 elanikku, neist 22 kogukonnas elamise teenusele ja 5 inimest on alustanud iseseisvat elu. Toetatud teenuste osutamise lõpetame täielikult juba selle aasta lõpuks, 31.12.2016 ning teenusekohad võtab üle teine teenuseosutaja, kes jätkab klientidega tööd Põltsamaal," teatas Võisiku Kodu juht Terje Teder.

2017. aasta I kvartalis plaanitakse veel vähemalt 15 Võisiku Kodu elaniku kolimist kogukonnateenusele. Valdav enamus Võisiku Kodu inimesi jääb siiski ka tulevikus samale, ööpäevaringsele erihoolekandeteenusele, kolides uutesse, väiksematesse üksustesse.

Võisiku Kodu sulgemine on osa üleriigilisest erihoolekandeasutuste ümberkujundamisest, mille eesmärk on parandada psüühilise erivajadusega inimeste elamistingimusi.

Reformi tulemusena suletakse kuus praegu tegutsevat kodu – Sõmera, Võisiku, Erastvere, Koluvere, Imastu ja Tori – kus on kokku ca 1200 kliendikohta. Nende asemele soovitakse hiljemalt 2023. Aastaks luua  vähemalt 1400 kvaliteetset ja kaasaegset teenusekohta, mis asuvad väikestes majades ja korterites.

Foto autor Väino Valdmann (Wikimedia Commons)

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda