Põltsamaa linnavalitsus otsustas eilsel istungil sõlmida lepingu kahe projekteerimisettevõttega, kes asuvad projekteerima Põltsamaa linnas asuvat Pajusi maantee lõiku.

Pajusi maantee projekteerimiseks korraldatud riigihankes osales neli ettevõtet, millest soodsaima pakkumise tegid Palmpro OÜ ja Teeprojektid Tiit Korn. Projekteerimistööde maksumus on  24 960 eurot.

Projekteeritav tee asub Põltsamaa linna territooriumil, algab linna piirist ja lõpeb Silla tänava ringiga.

"Olemasoleval Pajusi maanteel on kate ja killustikalus amortiseerunud. On vaja tõsta mullet, parandada tänava kandevõimet, uuendada dreenkihti ja parandada sadevete ärajuhtimissüsteemi," märgib linnavalitsus.

Projekteerimistööde eesmärgiks on nõuetele vastava Põltsamaa linna põhitänava ehitamine, jalakäijatele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine ning sadevete ärajuhtimine tänavalt sadevete kanalisatsiooni. 

Projekteeritavaks tänava laiuseks on 7 m. Sellest vasakule poole Lille tänavast kuni Kuuse tänavani tuleb projekteerida kõnniteekividest kattega 1,5 m laiune kõnnitee ning Kuuse tänavast kuni Krooningu tanklani asfaltbetoonkattega 2,5 m laiune kõnnitee.

Pajusi maanteest paremale poole soovib linn Lille  tänavast kuni Kuuse tänavani projekteerida kõnnitee, mis on eraldatud sõiduteest piirdega või sõiduteeäärekiviga.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda