Põltsamaa linnavolikogu algatas eelmisel nädalal toimunud istungil detailplaneeringu Põltsamaa tervisekeskuse laiendamiseks.

Tervise- ja tööministri määrusega on Põltsamaa linn märgitud üheks esmatasandi tervishoiu tõmbekeskuseks Jõgevamaal. Pakkumaks piirkonna elanikele senisest kvaliteetsemat tervishoiuteenust, taotleb SA Põltsamaa Tervis olemasoleva keskuse laiendamiseks toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist.

„Laiendatud hoone, parkla ning vajalike teede, haljastuse ja tehnovõrkude ehitamiseks ei piisa senise tervisekeskuse Lossi tn 49 krundi pindalast. Uus tervisekeskus tuleb kavandada suuremale maa-alale,“ märgib volikogu otsuse eelnõus.

Planeeringuala suurus on ca 0,9 hektarit ja see hõlmab Põltsamaa linnas K. A. Hermanni tn 10, K. A. Hermanni tn 10a, Lossi tn 47 ja Lossi tn 49 kinnistuid ja lähiala.

SA Põltsamaa Tervis osutab Põltsamaa linna ja ümberkaudsete valdade elanikele eriarstiabi, koduõenduse, hooldusravi ja füsioteraapia teenust 2005. aastast.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda