Kõo vallas toimunud haldusreformiteemalisel rahvaküsitlusel toetas ühinemist Suure-Jaani vallaga 23,7% hääletamas käinutest.

13-15. novembrini toimunud rahvaküsitlusel osales Kõo vallas 80 isikut ehk 7,07% nimekirja kantud hääleõiguslikest kodanikest. Suure-Jaaniga vallaga ühinemise poolt oli 14 isikut ehk 23,73%  ja vastu oli 45 ehk 76,27% hääletanutest. Üks sedel oli rikutud.

Võhma linnas oli küsitluse nimekirja kantud 1164 hääleõiguslikku kodanikku. Küsitluses osales 80 isikut, mis on 6,9 % hääleõiguslikest. 

Suure-Jaani vallaga ühinemist toetas 50 isikut ehk 62,5 % hääletanutest ja vastu oli 30 isikut ehk 37,5 %.

Rahvaküsitluse eesmärgiks oli välja selgitada elanike arvamus Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna üheks omavalitsusüksuseks ühinemise suhtes.

Mäletatavasti pidasid Kõo vald ja Võhma linn pikka aega ühinemiskõnelusi Põltsamaa suunal. Septembri lõpus otsustas Kõo vallavolikogu häältega 6:5 lõpetada Põltsamaa-suunalised ühinemiskõnelused ja keskendus läbirääkimistele vaid Suure-Jaani vallaga. Võhma linn otsustas ühinemiskõnelustest loobuda varem.

Rahvaküsitluse tulemused on soovitusliku iseloomuga. Lõpliku otsuse ühinemise kohta teeb kohaliku omavalitsuse volikogu.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda

Kommentaarid  

#3 Guido 2016-11-23 18:40
7,07 % valimisaktiivsus tähendab seda, et kas kõik kodanikud ei teadnud et hääletus toimus või kohalikel elanikel pole haldusreformist sooja ega külma. Huvitav, kui suur protsent Põltsamaa linnas tuleb ?
Tsiteeri
#2 Guest 2016-11-23 14:44
Olen sama meelt, kui eelmine kirjutaja, et Kõo vald võiks ikkagi uuesti vaadata Põltsamaa poole ja meilgi oleks siis vajalik rahvaarv koos ja Kõo ja Võhmagi on justkui ikkagi rohkem meiepoolsemad kui Suure-Jaani poole. Mina oleksin küll rõõmus, kui nad meie poole tuleksid.
Tsiteeri
#1 põltsamaalane 2016-11-23 12:56
nüüd võiks Kõo valla inimesed teha ettepaneku volikogule, et ikkagi Põltsamaa suunas ühineda. Viimane hetk hüpata kampa.
Tsiteeri