Jõgevamaa Omavalitsuste Liit saatis õiguskantslerile ja Riigikogu fraktsioonidele kirja, milles taunib riigihalduse ministri kavatust seada elanike arvust tulenevad eritingimused investeeringutoetuste andmisel.

Omavalitsustele saadetud kirjas annab minister teada, et riigieelarvest või struktuurivahenditest antavate investeeringutoetuste puhul tuleb eelistada neid omavalitsusi, kes saavad haldusreformi tulemusena kokku 11000 elanikku.

Omavalitsuste liidu hinnangul on see ebaõiglane ja pärsib nende omavalitsuste arengut, kes on näidanud üles head tahet haldusreformi läbiviimisel, kuid ei suuda endast olenematutel põhjustel täita soovitusliku elanike arvu kriteeriumi.

Ebaõiglus pärsib ka nelja omavalitsuse ühinemisel moodustuva Põltsamaa valla arengut.

Ühinemisprotsessi algfaasis toimusid Põltsamaa piirkonnas läbirääkimised üheksa omavalitsuse vahel eesmärgiga moodustada enam kui 16000 elanikuga omavalitsus. Tegemist oli loogilise ühinemisprotsessiga omavalitsuste vahel, kelle jaoks Põltsamaa linn on oluline tõmbekeskus.

Kuna ühinemisprotsessi oli kaasatud viis omavalitsust väljaspool Jõgevamaad, sai kõnelustel üheks olulisemaks komistuskiviks tulevase ühendvalla maakondlik kuuluvus. See oli ka peamine põhjus, miks omavalitsused lahkusid üksteise järel läbirääkimiste laua tagant. Viimasena teatas ühinemiskõneluste lõpetamisest Kõo Vallavolikogu 28. septembril 2016.

Ühinemiskõneluste tulemusena moodustavad Põltsamaa ühendvalla Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald ja Puurmani vald, kus elas 2016. aasta 1. jaanuari seisuga kokku 10787 elanikku.

Põltsamaa piirkond on teinud jõupingutusi selleks, et täita haldusreformi soovitusliku suuruse kriteeriumit, kuid jääb endast mitteolenevatel põhjustel sellest alla.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit peab ebaõiglaseks põhimõtet, et riik eelistab riigieelarvest või struktuurivahenditest antavate investeeringutoetuste puhul omavalitsusi, kes täidavad soovitusliku suuruse kriteeriumi (11 000 elanikku). Kuna haldusreformi eesmärk on moodustada vähemalt 5000 elanikuga omavalitsused, siis tuleks kõiki selle kriteeriumi täitnud omavalitsusi kohelda võrdväärselt.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda