14.-20. novembrini toimuvad kõigis Põltsamaa piirkonna ühinevates omavalitsustes rahvakoosolekud, kus on võimalik läbirääkijailt saada vahetut teavet ühinemislepingu eelnõu  kohta.

Rahvakoosolekutest esimene toimub Adavere Vaba Aja Keskuses 14. novembril algusega kell 17. Paar tundi hiljem algab koosolek Esku koolimajas.

Koosolekutega samal ajal on huvilistel võimalik tutvuda ühinemislepingu eelnõu ja selle lisadega ning teha omapoolseid ettepanekuid eelnõu muutmiseks. Muudatuste tegemise tähtaeg on 21. november.

Pärast ühinemislepingu avalikku väljapanekut toimuvad üheaegselt kõigis omavalitsustes elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitlused, kus iga elanik saab hääletada ühinemise poolt või vastu. Hääletada saab nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal.

Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee 25. novembril kella 08.00-st kuni 20.00-ni.

Paberkandjal toimuvad küsitlused 25. ja 27. novembril kella 10.00-st kuni 18.00-ni.

Küsitlusele on oodatud osalema kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald või Puurmani vald. Kaasa tuleb võtta kindlasti isikut tõendav dokument.

Vaata ühinemiskoosolekute ajakava

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda