Põltsamaa Linnavalitsus ootab novembrikuu jooksul ettepanekuid Põltsamaa linna aukodaniku ja Põltsamaa linna teenetemärgi kavaleride nimetamiseks.

Aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi taotlusi võivad esitada kõik. Aukodaniku nimetus antakse Põltsamaa linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austuse avaldusena.

Teenetemärk antakse linnale osutatud eriliste teenete eest. Igal aastal võib linnavolikogu välja anda kuni ühe aukodaniku nimetuse ja kuni kaks teenetemärki.

Linnavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid kinnises ümbrikus märgusõnaga "aukodanik" või "teenetemärgi kavaler" 1. detsembriks 2016.

Täpsem info linna kodulehel www.poltsamaa.ee ning haridus- ja kultuurinõunikult Kadri Sunilt telefonidel 776 8579 või 5665 4345.

Varasemad Põltsamaa aukodanikud ja teenetemärgi kavalerid

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda