Haridus- ja teadusministeerium otsustas välja töötada uue metoodika koolide hindamiseks, kuna vaid eksamitulemused ei anna selget pilti. Nii uuriti uue metoodikaga koolide panust õpilase edasijõudmisesse matemaatikas ja eesti keeles.

Põltsamaa Ühisgümnaasium panustab ministeeriumi hinnangul õpilase edasijõudmisesse ootuspäraselt.

Uue mõõdiku vajalikkust kommenteerides ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamise osakonna juhataja Kristin Hollo: „Üksnes riigieksami tulemused ei anna täit pilti sellest, kui hästi kool õpetab, mistõttu oleme välja töötanud tegevusnäitaja, mis iseloomustab õppetöö tulemuslikkust, ehk gümnaasiumi panust, võttes arvesse õpilaste põhikooli lõpueksamite tulemusi. Kooli panuse teadvustamisel õpilaste arengu olulise osana on võimalik edasi uurida põhjuseid, mis mõjutavad koolide hakkamasaamist.“

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda