Põltsamaa linnavalitsus soovib enne ühinemislepingu eelnõu volikogudele esitamist ning avalikkusele avaldamist Riigikantselei arvamust kasutusele võetava sümboolika kohta.

Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald ja Puurmani vald on varem kokku leppinud, et ühinemise tulemusena tekkiv uus kohalik omavalitsusüksus hakkab kandma nime Põltsamaa vald.

Ühinemislepingu osapooled soovivad, et haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus – Põltsamaa vald – hakkab kasutama Põltsamaa linna sümboolikat.

Seega võiks moodustuva Põltsamaa valla lipuks ja vapiks saada tänane Põltsamaa linna lipp ja vapp (pildil).

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda