Põltsamaa vallavalitsus ootab 1. oktoobriks ettepanekuid valla 2017. aasta kaasavasse eelarvesse.

Kaasava eelarvega annab Põltsamaa vald elanikele võimaluse teha 10 000 euro ulatuses ettepanekuid valla elu edendamiseks.

Kaasava eelarvega toetatakse Põltsamaa vallas korraldatavat üritust või muud vallaga seotud ideed, mis peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Üritus peab toimuma 2017. aasta jooksul ning olema suunatud valla positiivse maine kujundamisele.

Ideid kaasavasse eelarvesse võib esitada igaüks. Idee peab sisaldama esitaja nime, kontakte, idee nimetust, kirjeldust, eesmärki ja olulisust Põltsamaa valla jaoks, sihtrühma, idee hinnangulist maksumust koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga, teostamise eeldatavat ajakava jms.

Parimate ideede väljaselgitamiseks korraldab Põltsamaa vallavalitsus rahvahääletuse, milles saavad osaleda kõk vähemalt 16-aastased Põltsamaa valla elanikud.

 

Loe lähemalt kaasava eelarve kohta!

 

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda