Puurmani vallavolikogu koguneb täna erakorralisele istungile vallamaja saali, et valida oma  esindaja presidendi valimiskogusse.

Sellega on Puurmani üks esimesi omavalitsusi Jõgeva maakonnas, kes selgitab välja oma valijamehe 24. septembril toimuvaks Eesti presidendi valimisteks.

Kohaliku omavalitsuse volikogud peavad oma esindaja valimiskokku valima hiljemalt 17. septembriks.

Edasine valimiste kord on järgmine:

  • 20. september kell 9.00 - algab kandidaatide registreerimiseks esitamine valimiskogu I hääletusvooru. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt 21 valimiskogu liikmel.
  • 22. september kell 18.00 - lõpeb kandidaatide registreerimiseks esitamine valimiskogu I hääletusvooru.
  • 23. september - Vabariigi Valimiskomisjon registreerib esitatud kandidaadid.
  • 24. september kell 10.00-12.00 - toimub valimiskogu liikmete registreerimine.
  • 24. september kell 12.00 - toimub valimiskogu I hääletusvoor. Hääletamissedelile kantakse Riigikogu III hääletusvoorus osalenud kandidaatide ning selleks vooruks registreeritud kandidaatide nimed. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete enamus.
  • 24. september kell 16.00 - toimub valimiskogu II hääletusvoor. Hääletamissedelile kantakse kahe eelmises voorus enim hääli saanud kandidaadi nimed. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete enamus.
  • Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, toimub 14 päeva jooksul Vabariigi Presidendi erakorraline valimine riigikogus (valimistoimingud algavad taas riigikogu I hääletusvoorust ning sellele eelnevast kandidaatide ülesseadmisest).

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda