Puurmani vald asub ette valmistama rahvaküsitlust ja väljendas valmisolekut kuuluda tulevikus Viljandi maakonda, kui Kõo liitub Põltsamaa suurvallaga.

Haldusreformi käik oli üheks teemaks reedel, 26. augustil kogunenud Puurmani vallavolikogus. Ülevaate Põltsamaa piirkonna ühinemiskõnelustest andis vallavanem Margus Möldri.

Volikogu otsustas järgmisel volikogu istungil, 29. septembril  kinnitada korra rahvaküsitluse korraldamiseks Puurmani valla neljas külas -  Jõunes, Pööras, Sadukülas ja Härjanurmes, kes on väljendanud huvi kuuluda tulevikus Jõgeva valda. Rahvaküsitlus soovitakse läbi viia hiljemalt oktoobri lõpuks.

Lisaks arutati veel tulevase Põltsamaa suurvalla maakondliku kuuluvuse üle.

Ühinemiskõnelustel osalev Kõo vald on väljendanud selget huvi kuuluda ka pärast ühinemist Viljandi maakonda. Just maakondlik kuuluvus on kujunenud üheks suuremaks takistuseks Põltsamaa piirkonna ühinemiskõnelustel.

Puurmani vallavolikogu otsustas nõustuda (Puurmani) valla kuuluvusega Viljandi maakonda eeldusel, et Kõo vald ühineb Põltsamaa piirkonnaga. Eesti haldusterritooriumi jagunemisel regioonideks näeb Puurmani vald regioonikeskusena Tartut.

Põltsamaa piirkonna ühinemiskõnelustel on osalemas viis omavalitsust: Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald, Puurmani vald ja Kõo vald.

Fotol Puurmani vallamaja

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda