Pärast väikest suvepuhkust toimus 24. augustil Põltsamaa piirkonna omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste juhtrühma järjekordne töökoosolek. Kuna töörühma koosolekud toimuvad kordamööda erinevates ühinemisläbirääkimisi pidavates omavalitsustes, oli seekordseks võõrustajaks Kõo vald.

Kirivere Põhikoolis toimunud koosolekul osalesid Põltsamaa linna, Põltsamaa, Pajusi, Puurmani ja Kõo valdade esindajad.

Arvestades haldusreformi seadusest tulenevaid tähtaegu, tuleb omavalitsustel, kes on saanud rohkem kui ühe ühinemisettepaneku, teha oma lõplik valik augustikuus. Põltsamaa linn, Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani vallad jätkavad ühinemisläbirääkimisi Põltsamaa suunal.

Kõo Vallavolikogu koguneb 26. augustil otsustama, kellega jätkatakse ühinemisläbirääkimisi. Kõo Vallavolikogu liikmetel tuleb otsustada valla ühinemine Põltsamaa piirkonna omavalitsustega või Suure-Jaani vallaga.

Juhtrühma koosolekul keskenduti ühinemislepingu projekti koostamisele. Juhtrühm ootab teemarühmadelt viimaseid ettepanekuid ja täiendusi ühinemislepingu projekti hiljemalt 2. septembriks 2016. Ettepanekute ja täienduste arutelule kogunetakse Põltsamaal 5. septembril 2016, pärast seda suunatakse ühinemislepingu projekt avalikustamisele.

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda