Põltsamaa valla Mõhküla elanike esindaja Malle Jaanikesing algatas petitsiooni Põltsamaa Vallavalitsuse kehtestatud detailplaneeringu vastu.

Põltsamaa Vallavalitsus võttis juuli alguses vastu Mõhküla küla Rehe katastriüksuse detailplaneeringu, mille eesmärk on maaüksuse jagamine ja osaline sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast tootmismaaks. Samuti määrab detailplaneering tootmismaa krundile ehitusõiguse õlikultuuride töötlemise tehase püstitamiseks, õlikultuuride, teravilja kuivatus- ja hoiustamiskompleksi rajamiseks ning õlikultuuride kasvatamist ja töötlemist tutvustava infopaviljoni püstitamiseks.

Planeeringuala pindala on 20,21ha ja selle on heaks kiitnud ka Terviseamet, Põllumajandusamet ja Keskkonnaamet. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20. augustini Põltsamaa Vallavalitsuses, Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus ja Põltsamaa valla kodulehel.

Detailplaneeringu vastu on teravalt asunud mitmed Mõhküla elanikud, kes näevad selles ohtu oma elukeskkonnale.

„Külaelanikele jääb arusaamatuks, kuidas on võimalik algatada detailplaneering Rehe kinnistule tööstuspiirkonna rajamiseks, kui tööstuspiirkonna rajamise kohta samale Rehe kinnistule on Riigikohus teinud 2009. aastal külaelanike kaebuse alusel eitava otsuse,“ leiab Mõhküla elanikke esindav Jaanikesing. „Külaelanike arvates võib detailplaneeringu algatamine olla vastuolus kehtiva õigusega.“

Samuti leiab petitsiooni algataja, et tööstuskompleksi ei tohi rajada väärtuslikule põllumajandusmaale. „Rehe kinnistu näol on tegemist väga väärtusliku põllumaaga (boniteet 51 hp),“  märgib ta.

Jaanikesing leiab, et kompleks ei sobi kokku Mõhküla senise miljööga, sellega rikutakse külaelanike omandiõigust ning õigust era- ja pereelu puutumatusele, samuti õigust puhtale elu- ja looduskeskkonnale.

„Kompleksi tööga kaasnev õhu-, põhjavee- ja mürareostuse suurenemine hakkab külaelanike elu ja omandi kasutamist häirima isegi juhul, kui see jääb õigusaktidega kehtestatud normide piiridesse. Mõhküla senine liikluskoormus suureneb oluliselt,  samuti võib külaelanike elukeskkonda mõjutada tehase valgustamisest tulenev valgusreostus,“ märkis ta.

Petitsiooniga soovib Mõhküla elanike esindaja tühistada vallavalitsuse poolt kehtestatud detailplaneeringu.

Petitsiooniga saab tutvuda siin!

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda

Kommentaarid  

#11 Kurb vaadata 2016-08-12 10:53
Kas keegi võiks algatada petitsiooni detailplaneeringu poolt, et ettevõtlus edeneks ja selle kaudu piirkond ei hääbuks???
Eeldades, et tekib 15 uut töökohta üle keskmise palgaga (u 1100 eurot kuus), siis kuus oleks töötajate brutotulu u 16 500 eurot ehk aastas 198 000 eurot. Omavalitsused saavad ligi 12% üksikisiku tulumaksust, seega u 23 000 eurot ja selle raha eest saab maksta vähemalt 1,5 õpetaja aastapalga. Aga mõelge, mitu last need potentsiaalsed töötajad siia toovad (jätavad), kelle pärast õpetajal tööd oleks.
Tsiteeri
#10 Mati A 2016-08-10 22:02
Tõesti on vallal (või vallavanemal?)kummaline kihk ehitada Rehe kinnistule midagi ebameeldivat!
Praegu on veel Põltsamaa jõgi üks puhtamaid, kas aga peale tööstusrajooni rajamist tõesti midagi jõkke ei pudene (küll oleks hea kui mu kartused oleksid asjatud!) Põltsamaa linna rahvas peaks ka teada saama, et sellest suunast puhuvad tuuled hakkavad tooma senitundmatuid lõhnu (haisusid)
Tsiteeri
#9 Mõhküla elanik 2016-08-04 16:08
Oma isiklikust seisukohast ma loomulikult ei soovi seda tehast oma maja külje alla aga mõeldes Põltsamaa piirkonna tulevikule võin seda isegi toetada. Ma tõesti ei tahaks, et Põltsamaa piirkonnast saaks elukeskkond ainult pensionäridele ja lastega emadele, kelle mehed töötavad Tallinnas või Soomes. Noored pered vajavad Põltsamaale tulemiseks ja seal elamiseks töökohti ning seetõttu ma pigem sean üldised huvid oma huvidest esikohale. Mina ei ole samuti volitanud ennast kedagi esindama selles asjas.
Tsiteeri
#8 ka valla elanik 2016-08-04 08:29
Kurb kui oma piirkond on täis vaenu, viha ja kadedust. Ilmselgelt ei ole siin tegu mingile õuele mingi ehitusega. Planeeritav tehas annab tööd, toob vallale makse jne jne. Kui proua saaks müüa selleks oma maad, küll ta siis teist laulu laulaks :)
Imavere vald koos oma elanikega võtaks ehituse avasüli vastu, ju nemad teavad, mida üks tööstus neile tähendab.
Kas tõesti peab Põltsamaa vald laskma ajal tiksuda ning ootama loomulikku kadu et piirkond saaks arenema hakata. Mõelge reaalselt kui suur on Põltsamaa vald, valla teise otsa elanikel ei ole kindlasti tehasest aimugi, veel vähem morjendaks neid selle tulek.....kummaline et keegi meist peab end jumalaks ja tsiteerib ette valla arengu......
Tsiteeri
#7 mis toimub? 2016-08-04 08:19
Rumalus, jumal kui suur rumalus!!! Kus on seal eskiisil see õu kuhu ehitus tuleb? Kurb - inimeste harimatus, rumalus, lollus ja kadedus.....imelik, Imavere vald pakub end avasüli sellele tehasele. Ju see vald oma elanikega teab, mis tähendab tööstus ning mis see vallale head teeb. Meie inimesed on siin kitsarinnalised, tea kas see on maapinna viga mis viha ja kadedust toodab?????
Tsiteeri
#6 kas tõesti 2016-08-03 23:10
Kas niimoodi külaelanike poolt toetamegi ettevõtlust, et piirkonnas oleks tasuvaid töökohti ja laekuks tulumaksu rohkem, et saaks avalikke teenuseid KÕIGILE elanikele pakkuda?
Tsiteeri
#5 Juku 2016-08-03 11:24
Kohalik "Kartell" aitas ka rahaliselt kaasa advogaadibüroole raha hankimisega
Tsiteeri
#4 Mõhkküla elanik.. 2016-08-03 10:29
Sel aasta kevadel, peale eskiisi arutelu andsime oma allkirjad ühispöördumisele ja volitasime sellega pr. Malle Jaanikesingut end esindama.
ME EI SOOVI SEDA TEHAST OMA KODU ÕUE! See ei ole selle tehase jaoks õige asukoht ja sellega rikutakse ja halvendatakse olulisel määral meie elukeskkonda.
Hr Aivar Maisväli on üks elanikest, kes on mingil põhjusel tehase ehitamise poolt ja tema poole me allkirja saamiseks ei pöördunud.
Tsiteeri
#3 Tõest.. 2016-08-03 10:14
..nii palju. Väga paljud Mõhkküla elanikud andsid peale eskiisi arutelu oma allkirjad, millega volitasime pr. Malle Jaanikesingut end esindama.
ME EI SOOVI TEHAST OMA KODU ÕUEL!! See ei ole sobiv asukoht sellisele suurele tehasele.
Hr. Aivar Maisväli on üks elanikest, kes mingil põhjusel on tehase ehitamise poolt ja tema poole me allkirjade kogumiseks ei pöördunud.

Lugupidamisega allkirja andnud Mõhkküla elanik
Tsiteeri
#2 Mõhküla maaomanik 2016-08-03 06:24
Tehase ehitamise vastu Rehe kinnistule andsid külaelanikud 2008.aastal üle 50 allkirja. Advokaadibüroo arvete tasumiseks kogusid külaelanikud ca 47000.- EEK.
Tsiteeri
#1 Aivar Maisväli 2016-08-02 18:00
Järjekordne petitsioon. Kahju küll, et proua end ise on määranud külaelanikke esindama. Küsimus on vaid, et kes teda volitas?! Nii palju kui mina tean, on 90% külaelanikest selle tehase poolt.
Tsiteeri
19. Oktoober 1

Pajusi maantee on reedel suletud

Homme, 20. oktoobril kella 8.00-20.00ni on Pajusi maantee…
19. Oktoober

Kunstmuru ümbertöötlemise tehas tuleb Põltsamaale järgmisel aastal

ASi Advanced Sports Installations Europe soovib esimesed…
18. Oktoober 26

Põltsamaa valda hakkab juhtima kolmikliit

Sotsiaaldemokraatlik erakond, Eesti Keskerakond ja Eesti…
18. Oktoober 6

Pajusi mnt spordihoone leidis suulisel enampakkumisel uue omaniku

Pajusi mnt 18j omanikuks sai suulise enampakkumise…

Arvamus

Oktoober 05, 2017 2

Tutvu Põltsamaa vallas osalevate poliitiliste jõudude valimisprogrammidega!

Täna algas kohalike valimiste e-hääletamine ja eelhääletamine maakonnakeskuses. Avaldame siinkohal nende poliitiliste…
Oktoober 02, 2017

Otsime noori, kes soovivad osaleda kohaliku elu otsustusprotsessides

Otsime noori, kes on huvitatud kohaliku elu arendamise otsustusprotsessides osalemisest. Soovime, et noored räägiksid…
September 29, 2017

Õige kütmine tagab puhtama õhu

Keskkonnaamet tuletab seoses alanud kütteperioodiga meelde, et majapidamises tekkinud olmeprügi põletamist tuleb…
September 25, 2017

Kõigis kortermajades tekivad 1. jaanuaril korteriühistud

Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS) jõustub 1. jaanuril 2018.a. Pooltes Eesti kortermajades puuduvad…
18. Oktoober

EOK tunnustab nii Felixhalli kui ka Kuningamäe terviseradasid

Eesti Olümpiakomitee andis oma tunnustuse…
17. Oktoober

Sünnipäevakingiks maailmameistrivõistluste pronksmedal!

Türgi kuurortlinnas Daylanis toimusid järjekordsed…

Viimati lisatud uudised