Mõni aeg tagasi jõudis postkastidesse Põltsamaa piirkonna ühinemisleht, kus muuhulgas avaldasid arvamust nelja ühineva omavalitsuse juhid. Põltsamaa infoportaal toob need arvamused ära ka oma veebiväravas.

*****

Olen ühisvalla tuleviku suhtes optimistlik. Pean loodava valla liikmeid – Põltsamaa linna, Põltsamaa valda, Pajusi ja Puurmani valda – tugevateks liitlasteks.
See on tegelikult aastatepikkuse koostöö loomulikuks jätkuks. Probleemid, mis igas omavalitsuses praegu esile on kerkinud, suudame me kahtlemata üheskoos paremini lahendada, aga kindlasti on ka küsimusi, mida me praegu ette näha ei oska.

Koostöö piirkonnas on olnud hea, sest kokkulepped ja tulevased investeeringud on juba praegu tervet piirkonda silmas pidades läbi mõeldud. Tegelikkuses on ju ühinemisest juttu tehtud juba 25 aastat tagasi, me oleme aga selle ajaga aga nii kokku kasvanud, et ei pruugi seda ise märgatagi. Iga Põltsamaad ümbritsev keskus on linna täiendanud, samas on Põltsamaa andnud oma osa neile. Kõikide tööde ja tulemuste taga ikka inimesed, tänu kellele ka areng teoks saab.

Olen täiesti kindel, et suurem omavalitsus loob uusi võimalusi, kus sõna „efektiivsus“ ei peakski kohe primaarne olema. Selles ajas, ruumis ja infomaailmas jääksime me üksi olles lihtsalt liiga väikeseks. Koos aga on tehtud juba palju aastaid märgilise tähendusega ja ühiseid otsuseid, mis puudutavad tervet piirkonda. Olgu need siis kultuuri- ja spordisündmused, lasteaedade või elamute ehitus – kõike on püütud juba varem teha ühistest vajadustest lähtudes.

Teisisõnu on Põltsamaa linn ja vald ning Puurmani ja Pajusi vald justkui omamoodi raudvara või peenmehhanism, mis üksinda täistuuridel nii hästi ei töötaks. Kui nende aastakümnete  jooksul oli vaja teha olulisi otsuseid, mis puudutasid Põltsamaa linna, siis nendest omavalitsustest ei öeldud „ei“ sõna, vaid mõeldi piirkonna terviku nimel, ehk see oligi meie ellujäämise võtmeks. 

Jaan Aiaots
Põltsamaa linnapea

*****

Eesti riigis pikalt kaalutud haldusreform on käivitunud. Naaberomavalitsused on alustanud ühinemisläbirääkimistega ja paljud neist jõudnud juba ka ühinemislepingu projektini. Selleni jõudmiseks on tehtud palju tööd, peetud läbirääkimisi, töökoosolekuid ja arutelusid. Üks on kindel, oma naabreid on hästi tundma õpitud, saadud teada nende tugevad ja vähem tugevad küljed ja võimalused. Arvestades üha kahaneva elanike arvuga, tuleb teha muudatusi ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Põltsamaa piirkonna neli kohalikku omavalitsust on kaalunud pikalt ühinemise vajadust ja võimalikkust.

Nüüdseks on jõutud niikaugele, et ühinemise ettevalmistustega on jõutud viimasesse etappi, elanikud saavad tutvuda ühinemislepingu projektiga, teha täiendusi ning ettepanekuid muutmiseks või täpsustamiseks. 46. nädalal kohtutakse piirkondades kodanikega, et vastata neid huvitavatele küsimustele.

2017. aasta saab olema väga pingeline ja töine aasta, et ette valmistada kõik vajalik selleks, et alates 2017. Aasta kohalike volikogude valimistulemuste väljakuulutamise hetkest hakkaks toimima uus kohaliku omavalitsuse üksus, uus Põltsamaa vald.

Soovin, et uus ühinenud omavalitsus pakuks väga head ja kvaliteetset avalikku teenust, korraldaks hästi toimiva haridusvõrgu, avalike teenuste kättesaamiseks elanike vajadusi arvestava ja rahuldava ühistranspordisüsteemi ning võimalikult palju rakendaks IKT-võimalusi.

Toivo Tõnson
Põltsamaa vallavanem

*****

Põltsamaa piirkonna neli omavalitsust on erinevates vormides koostööd teinud aastakümneid. Koostöö tulemusena on nii mõnigi projekt ellu viidud, kitsaskoht likvideeritud või hoone korda saanud. Hea nõuga oleme üksteist palju kordi aidanud. Täna oleme seisus, et haldusreformi temaatikas esile toodud 5000 inimese piir omavalitsuse jätkusuutlikuks toimimiseks ei anna ühelegi meie hulgast võimalust omaette jäämiseks. 

Läbirääkimiste käigus oleme üheskoos kokkulepeteni jõudnud. Taotlus, et meie kõigi paremad praktikad saaksid ka üheskoos ellu viidud, peaks ühinemislepingu eelnõust paistma.

Ühinemislepingu eelnõu kohta ootame ettepanekuid ja vastuväiteid. Siin on igal ühinemispiirkonnas elaval ja piirkonna elule kaasamõtleval inimesel võimalus oma arvamust avaldada. Lepingu eelnõud lugedes võib mõelda, kas iga teema on piisava põhjalikkusega kirjeldatud ning kas igapäevaelu tavapärane toimimine ja vajalike teenuste kättesaadavus on tagatud. Öelge julgelt välja oma arvamused, sest see on hea võimalus ühise piirkonna toimimisele kaasaaitamises.

Eelseisvad aastad on keerulised, kuid samas ei tohi käega lüüa ja neil lihtsalt minna lasta. Selleks et praegu toimivaid süsteeme ka ühises piiris toimimas näha, peame nagu üks mees oma asja hoidma ja tahtma ning sellest hoolima. Säilitame üheskoos selget meelt ja mõtleme veelkord läbi meie jaoks olulised teemad ja nende väljundid ühinemislepingu eelnõus. Avaldage julgelt oma arvamust ja tehke ettepanekuid.

Reet Alev
Pajusi vallavanem

*****

Ühinevatel omavalitsustel, väljakujunenud nimetusega neljal P-l, on olnud rida koostööprojekte lähimast ja kaugemast minevikust. Need koostegemised on andnud hea pinnase uue omavalitsuse tekkele. Võib ju küsida, kas aeg selleks sobiv, kas ettevalmistus on piisav ja kas seda üleüldse vaja on, kuid tegelikult peaks küsima, et miks alles nüüd! Põltsamaa piirkonna jaoks oleks õige aeg olnud aastaid tagasi, siis kui löögi all oli Põltsamaa Ametikool ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi saatuse üle käis arutelu. Suuremas omavalitsuses oleks meil siiani olemas Põltsamaa Ametikool ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi roll oleks riigi silmis tugevamal positsioonil.

Kindlasti tekib Põltsamaa piirkonna kodanikul õigustatud küsimus uue omavalitsuse efektiivsuse ja võimaluste kohta. Julgen väita, et esimese nelja aastaga suurt efektiivsust ja arengut ei toimu, sest peale ühinemist läheb üks-kaks aastat selleks, et tööle saada ühinenud omavalitsuse struktuur ja tekiks stabiilsus ning alles siis saab hakata liikuma efektiivsuse suunas. Suurema valla võimalusena näen paremini korraldatud:

  • ühistransporti, mis võimaldaks sobivatel kellaaegadel osa võtta spordi, haridus- ja seltsielust;
  • huviharduse võrgustikku, et iga laps ja noor saaks osaleda talle sobivas huviringis;
  • investeeringute juhtimist, investeeringud õigel ajal ja õiges kohas;
  • vallakodanike nõustamist ja teenindamist, mis tagaks sügavam kompetents ja parem teenindus teemade lõikes.

Rahvale soovin julgust ühinenud omavalitsuse arengus kaasa rääkida ja ametnikele tarkust keerulisi asju lihtsalt teha. Soovin, et uues vallas oleks rahvaarv tõuseks ja ettevõtluse areng tooks kaasa kõigile sobivaid töökohti, mis annaksid omavalitsusele hoovad arendada piirkonna elukeskkonda.

Margus Möldri
Puurmani vallavanem

Lisa kommentaar

Turvakood
Värskenda

19. Oktoober 1

Pajusi maantee on reedel suletud

Homme, 20. oktoobril kella 8.00-20.00ni on Pajusi maantee…
19. Oktoober

Kunstmuru ümbertöötlemise tehas tuleb Põltsamaale järgmisel aastal

ASi Advanced Sports Installations Europe soovib esimesed…
18. Oktoober 26

Põltsamaa valda hakkab juhtima kolmikliit

Sotsiaaldemokraatlik erakond, Eesti Keskerakond ja Eesti…
18. Oktoober 6

Pajusi mnt spordihoone leidis suulisel enampakkumisel uue omaniku

Pajusi mnt 18j omanikuks sai suulise enampakkumise…

Arvamus

Oktoober 05, 2017 2

Tutvu Põltsamaa vallas osalevate poliitiliste jõudude valimisprogrammidega!

Täna algas kohalike valimiste e-hääletamine ja eelhääletamine maakonnakeskuses. Avaldame siinkohal nende poliitiliste…
Oktoober 02, 2017

Otsime noori, kes soovivad osaleda kohaliku elu otsustusprotsessides

Otsime noori, kes on huvitatud kohaliku elu arendamise otsustusprotsessides osalemisest. Soovime, et noored räägiksid…
September 29, 2017

Õige kütmine tagab puhtama õhu

Keskkonnaamet tuletab seoses alanud kütteperioodiga meelde, et majapidamises tekkinud olmeprügi põletamist tuleb…
September 25, 2017

Kõigis kortermajades tekivad 1. jaanuaril korteriühistud

Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS) jõustub 1. jaanuril 2018.a. Pooltes Eesti kortermajades puuduvad…
18. Oktoober

EOK tunnustab nii Felixhalli kui ka Kuningamäe terviseradasid

Eesti Olümpiakomitee andis oma tunnustuse…
17. Oktoober

Sünnipäevakingiks maailmameistrivõistluste pronksmedal!

Türgi kuurortlinnas Daylanis toimusid järjekordsed…

Viimati lisatud uudised